× Countries Species Methods Top selection Write a review Propose a New Host

Question

Contact Us

Corselitze,  Nykøbing Sjælland,  Denmark, Pheasant, Duck, Wildfowl, Roe deer

Corselitze

Nykøbing Sjælland, Denmark
Pheasant, Duck, Wildfowl, Roe deer

Størstedelen af Fideicommissets godt 4.500 ha land- og skovbrug er lejet ud til jagt. Udlejningen sker på 5-årige kontrakter og som oftest med genudleje til de samme jagtselskaber.
Der lægges betydelig vægt på, at jagtlejerne bevarer et godt forhold til skovgæster og andre naturinteresserede.
Corselitzeskovene rummer nu en stor og god råvildtbestand og en stærk stamme af dåvildt. I sæsonen 2009/10 blev denne flotte dåhjort nedlagt i Hesnæsområdet. Trofæet blev opmålt til en guldmedalje.

Efter nærmere aftale kan der anlægges remiser og vildtagre og udsætning af fasaner og ænder kan ske i rimeligt omfang. Til flere af jagterne hører jagthytte med overnatningsmulighed.

Udlejningen sker i øjeblikket til godt 15 jagtselskaber og forhandling om fornyelse finder oftest sted i god tid før kontrakternes udløb d. 1. april.
Kontrakterne kan opsiges i tilfælde af væsentlig misligholdelse.
Ledige arealer annonceres i landsdækkende aviser/fagblade og formidles på internettet.

Ved skovjagt må kun benyttes patroner godkendt af Træindustrien og Skovenes Handelsudvalg.


Price from

price per person per day
$1,014.44

Species

Language

Open Season

Review icon Reviews (0)    More