× Countries Species Methods Top selection Write a review Propose a New Host

Question

Contact Us

Wanas Gods,  Se 289,  Sweden, Geese, Partridge, Pigeon, Pheasant, Duck, Greylag goose, Canada goose, Wildfowl, Bush buck, Deer, Roe deer, Moose, Fallow deer, Wild boar

Wanas Gods

Se 289, Sweden
Geese, Partridge, Pigeon, Pheasant, Duck, Greylag goose, Canada goose, Wildfowl, Bush buck, Deer, Roe deer, Moose, Fallow deer, Wild boar

Generellt kan sägas, att en varaktig viltförvaltning strävare efter sunda och livskraftiga stammar med en bra reproduktion. Klövviltet skall dock hållas på en sådan nivå att det inte medför oacceptabla skador i jord- eller skogsbruket. Wanås önskar att alla fem klövviltarter skall finnas på markerna. Det skall dock ske i harmoni med jord- och skogsbruk samt i intern harmoni. Ingen klövviltart skall få tränga undan en annan.

Rådjur
Wanås satsar på kvalitet på bockarna (trofén viktig). Hellre fäller vi få bra bockar än många halvdana bockar. Det krävs därför en viss ålder på bockarna (5-8 år), vilket gör att uttaget på bockar blir begränsad. Ambitionen är att 20-25 % av de fällda bockarna skall hålla medaljklass.
Rapphöna/Fasan
Ingen utsättning av rapphöns eller fasaner, men en del biotopförbättringar sker och det förekommer vilda kullar av rapphöns och fasaner varje år. Dock ej i en omfattning som ger utrymme för jakt.

Änder
Det finns ett stort antal jaktbara viltvatten och våtmarker på godset. Änderna jagas vid uppflogsjakt och även på kvällsstreck. Våtmarkerna producerar ett stort antal vildkläckta änder. Krickänder och knipa är vanligt förekommande.
Rapphöna/Fasan
Ingen utsättning av rapphöns eller fasaner, men en del biotopförbättringar sker och det förekommer vilda kullar av rapphöns och fasaner varje år. Dock ej i en omfattning som ger utrymme för jakt.

Änder
Det finns ett stort antal jaktbara viltvatten och våtmarker på godset. Änderna jagas vid uppflogsjakt och även på kvällsstreck. Våtmarkerna producerar ett stort antal vildkläckta änder. Krickänder och knipa är vanligt förekommande.


Price from

price per person per day
$415.14

Language

Open Season

Review icon Reviews (0)