× Countries Species Methods Top selection Write a review Propose a New Host

Question

Contact Us

Mattrup Gods,  ,  Denmark, Roe deer, Red deer, Pheasant, Duck, Wildfowl

Mattrup Gods

, Denmark
Roe deer, Red deer, Pheasant, Duck, Wildfowl

På det sammenhængende skov-og landbrugsareal omkring Mattrup drives der professionelt jagtvæsen.
Dette indebærer at der er fokus på dyrelivets levevilkår og en mangfoldig og smuk natur. Der plejes ca. 35 ha. biotoparealer i form af grønne markkanter, vildtkorridorer, fodermarker og læhegn, der både sikrer at det mangfoldige dyreliv får bedre levevilkår, og at naturen beriges.
De velanlagte vildtremiser giver sammen med vandhuller og skovsøer i det naturligt kuperede terræn, mulighed for at levere fine jagtoplevelser på velflyvende fasaner og ænder, og riffeljagt på kron- og råvildt.

Jagtretten i Mattrups selvstændige skove udlejes på flerårige kontrakter.

Forespørgsler til jagten bedes rettet til skytte Jesper Petersen.


Price from

price per person per day
$366.73

Species

Language

Open Season

Review icon Reviews (0)